Semakan Status Pendaftaran Anak Mukim

  • Sila masukkan No.Kad Pengenalan Pemohon.
  • Bagi kad pengenalan baru, masukkan 12 digit nombor sahaja tanpa memasukkan sempang (-).
  • Bagi lain-lain kad pengenalan, sila masukkan hanya nombor dan abjad sahaja.
  • Contoh : 820202080202, A123456, RF12345, T123456